Het kerkelijke seizoen 2017-2018

 

 

Startzondag 17 september 2017:

 

Proef, en geniet de goedheid van de Heer

Psalm 34: 9

Kun je Gods goedheid proeven? Wanneer ik denk aan God en aan Zijn liefde voor ons is 'proeven' nu niet het eerste dat bij mij opkomt.

Gods goedheid kun je ervaren. Bijvoorbeeld wanneer je een pas geboren kind in je armen hebt. Wat een wonder, wat een zegen! Of wanneer het na een periode van ernstige ziekte weer de goede kant met je opgaat. Het kan ook zijn dat je Gods goedheid ervaart als je een mooi lied zingt of in de Bijbel een vers leest dat precies op jouw leven slaat. Velen van ons kunnen een verhaal vertellen hoe ze de goedheid van de Heer ervaren hebben. Maar heb je weleens iets van Gods goedheid geproefd?

Wanneer we in de kerk het Heilig Avondmaal vieren proeven we letterlijk de liefde van God. We krijgen één stukje brood en één slokje wijn. Het is niet veel, maar we het is genoeg. Want in dat stukje brood en in dat stukje wijn, proeven we de liefde van God, die zichzelf aan ons heeft

 

gegeven. We proeven, worden deel van Zijn lichaam. Zo proeven we de liefde van God.

In de Bijbel wordt er heel wat geproefd tijdens de vele feesten. Ieder feest is er een maaltijd. Zonder eten is er in de Bijbel geen feest.

Op zondag 17 september 2017 is het de startzondag. Het thema van deze zondag is: Kerkproeverij. Tijdens de startzondag is er van alles te proeven. Figuurlijk, maar ook letterlijk. De groep jongeren die volgend jaar naar Mozambique gaan laten u proeven van allerlei Afrikaanse gerechten. Er wordt mooie muziek gemaakt en de preek is ook gericht op mensen die sinds lange tijd weer in de kerk zijn. Neem daarom gerust mensen mee om van de kerk te 'proeven.'

Maar ook figuurlijk is er genoeg te proeven; voor trouwe kerkgangers en zoekenden. Aanspre-kende verhalen, mooie muziek. Ook wanneer u zoekend of nieuwsgierig bent naar geloof of kerk, of wanneer u al tijden niet meer in de kerk geweest bent: wees welkom! Misschien gaat het wel over u!

Proef, en geniet de goedheid van de Heer!