Kerken in Moordrecht

want Hij gelooft in jou!

KvK nummer

Inschrijving handelsregister
KvK nr 75859823

 

RSIN nr 824112970

 

ANBI informatie

Diaconie

Kerkrentmeesters

Kerkenraad

Predikant

  Ds. P.D. Teeuw  
  Ds. P.D.Teeuw - Moordrecht  

 
Ouderlingen

M. Uitbeijerse H. Macdaniel R.B. de Boer M. Kasbergen

 
Ouderlingen-kerkrentmeester

S.S. Lipschart H. Olieman M.W.L. Koert

 
Diakenen

D.F. Noorlander R.A. Evengroen G. van Beek
   

Rekening nummers

College van Kerkrentmeesters
Collectemunten:

rekeningnummer NL21RBRB0852224486 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. "Bethel" te Moordrecht

Vrijwillige bijdragen en giften:

rekeningnummer NL09RABO0373701608 t.n.v. CvK Herv. Gem. Moordrecht 'Bethel'

 

Diaconie
rekeningnummer NL65RABO0343029103 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. "Bethel" te Moordrecht

Kerken in Moordrecht

Copyright © 2012. Powered by emjee ICT diensten.