Kerken in Moordrecht

want Hij gelooft in jou!

Historie Beth-El gemeente Moordrecht

 

 HISTORIE

 

Maalderij en bijgebouwen

Wij willen u iets vertellen over het ontstaan van de gemeente Bethel.

De eerste eeuwen

Evangelisatie 

Maalderij "De Tijdgeest"

Hervormde Deelgemeente

Predikanten

Verhuizing

De eerste eeuwen

Wat de Hervormde Kerk van Moordrecht betreft, heeft deze lange tijd het stempel gedragen van de Gereformeerde prediking. Zo was ds. J. Janzonius hier niet minder dan 55 jaar predikant, van 1682 tot 1737.

Bekijk het boekje op het Streekarchief

Daarna tot aan het einde van de 19e eeuw behoorde een aantal predikanten tot de ethische richting. Nog voor 1900 werd dit vrijzinnig.

Veel "gezinshoofden" zeiden toen: "nu is het de valse kerk". Zo werd in 1892 de Gereformeerde Kerk geïnstitueerd.

Een flink aantal gezinnen rekenden zich tot "hen die bleven". Wat inhield dat ze pastoraal een zwervend leven leidden.

Tientallen jaren hebben zij kerkdiensten bijgewoond in omliggende plaatsen. Aan het eind van de twintiger jaren kreeg het geheel een meer georganiseerde vorm.

Evangelisatie 

Na overleg is men gekomen tot de oprichting van een Hervormd Gereformeerde Evangelisatie vereniging.

Dat was 17 september 1930.

Uithangbord P Schakel Er werd besloten diensten te beleggen boven de smidse van "vriend" Schakel in de Dorpsstraat. Ook wel de "Opperzaal" genoemd. Deze zaal was bereikbaar via een steile houten trap naast de smederij.

Op 1 juni 1932 kwam dhr. K. Asmus als vaste voorganger naar Moordrecht. Hij bleef tot 1937. Op 24 maart 1938 kwam dhr. P. A. de Jong uit Krimpen a/d IJssel, hij vertrok in 1940. Intussen werd het huis gehuurd in de Molenlaan (tegen de ringvaart).

Vanaf 20 juni 1940 werd dhr. H. Ockerse onze vaste voorganger.
Trap naar Schakel

Maalderij "De Tijdgeest"

In 1947 werd "De Maalderij" (nog steeds ons kerkgebouw) gekocht en veranderd in een kerkzaal.

Moordrecht-Maalderij Tijdgeest-1912

De bovenzalen werden voor het grootste gedeelte verhuurd.

In maart 1953 vertrok dhr. Ockerse naar Harskamp. Op 26 augustus 1953 werd dhr. G. Mouw uit Driedorp (Nijkerk) verbonden aan onze evangelisatie vereniging. In mei 1955 vertrok hij naar Vriezeveen.

Op 7 juni 1956 werd dhr. J. v. d. Born "ingeleid in het werk van de Evangelisatie van Moordrecht". In het najaar van 1960 verhuisde de familie v.d. Born naar de "pastorie" aan de Kerklaan.

In oktober 1970 neemt dhr. v. d. Born afscheid, door zijn vertrek naar Giessendam-Neder Hardinxveld. Van 1971 tot 1975 was dhr. A. J. Twigt uit Delft onze voorganger. Op 23 mei 1978 werd de "pastorie" bewoond door ds. en mevr. Zaal. Zij kwamen van ‘s Grevelduin-Capelle.

School met de Bijbel en de Maalderij

Hervormde deelgemeente

Tussen de jaren dertig en tachtig is er regelmatig gesproken met de kerkenraad van de "grote" kerk, over ambtelijke diensten in de grote kerk. Vooral de sacramentdiensten werden gemist.

Vele van onze kinderen zijn gedoopt in omliggende gemeenten. En avondmaal was er niet (op een enkele keer na), omdat het geen ambtelijke diensten waren.

Maar eindelijk was het zover. Na gesprekken met de visitatoren en de kerkenraad kon een "buitengewone wijkgemeente" worden aangevraagd. Het werd uiteindelijk een "deelgemeente" De Evangelisatievereniging werd, onder leiding van ds. L. Roetman, ontbonden.

De nieuwe kerkenraad werd gekozen en bevestigd op 22 mei 1983 door ds. J. Richter uit Bodegraven. Ds. Zaal deed nog steeds pastoraal werk in onze gemeente.

Predikanten

Het beroepingswerk begon.

Na zes bedankjes kwam ds. P. J. Teeuw uit Groenekan over naar Moordrecht. Op 2e kerstdag 1985 werd hij bevestigd. Hij vertrok 3 maart 1991 naar Oude-Tonge.

Op 12 september 1991 deed ds. L. Quist uit Bruchem-Kerkwijk intrede. Op 20 oktober 1994 nam hij afscheid en verhuisde naar Spijk.

In september 1995 werd kandidaat A. J. v. d. Herik bevestigd als predikant van de Bethelgemeente te Moordrecht en 18 juni 2000 vertrok hij naar Oene.

Op 11 maart 2001 werd kandidaat IJ. R. Bijl uit Katwijk aan Zee bevestigd. Hij bleef tot de bewuste datum: 1 mei 2004. Toen werd hij dominee van de Hersteld Hervormde Kerk. Een pijnlijke datum, want met hem hebben een kleine 50 trouwe leden onze kerk verlaten.

Het duurde even maar op 28 oktober 2007 werd ds. G. C. de Jong uit Sliedrecht verbonden aan de gemeente "Bethel". Op 29 september 2013 nam hij afscheid van onze gemeente en ging hij met emeritaat.

Na zijn vertrek bleef de gemeente 3 jaar vacant, totdat in 2016 proponent P.D. Teeuw werd beroepen - een zoon van de eerste predikant van onze gemeente. Op 18 december 2016 werd hij bevestigd in het ambt van predikant.

 

Verhuizing

Op 22 juni 2014 is de Beth-El gemeente verhuisd van de Maalderij, gebouw De Tijdgeest, naar het kerkgebouw aan de Molenlaan. Dit gebouw was oorspronkelijk het kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk en had toen de naam Ontmoetingskerk. Na de fusie met de Nederlandse Hervormde gemeente, waarbij gemeente De Stroom werd gevormd, had deze fusiegemeente voldoende aan één kerkgebouw, de Dorpskerk. Het gebouw heeft nu de naam Beth-El kerk gekregen.

Op 22 juni 2014 werd om 10:00 uur de laatste dienst gehouden in het gebouw aan de Kerklaan. Daarbij ging voor de eerste predikant van de Beth-El gemeente, ds. P.J. Teeuw. De avonddienst, om 18:30, werd gehouden aan de Molenlaan en werd geleid door de laatste predikant, ds. G.C. de Jong, die in 2013 met emeritaat was gegaan. Ten tijde van de verhuizing was de gemeente vacant.

Kerken in Moordrecht

Copyright © 2012. Powered by emjee ICT diensten.