Kerken in Moordrecht

want Hij gelooft in jou!

Meditatie

 

‘Een fout in de Bijbel?’

‘Daarom zegt Hij: Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen.’ (Efeze 4: 8)

Efeze 4

Misschien is het je ook opgevallen. Tijdens een van de preken over Efeze stuitte ik op iets aparts. Het was naar aanleiding van de preek over hoofdstuk 4. Een geweldig hoofdstuk trouwens. Een gedeelte vol praktisch huiswerk:

  • Wees nederig, zachtmoedig en geduldig (vs 2).
  • Beijver je voor de eenheid (vers 3-4).
  • Houd je in liefde aan de waarheid (vers 15).
  • Groei naar het hoofd, Christus (vers 15).

Psalmversjes

En midden in dat volle hoofdstuk begint Paulus een psalm te zingen: Psalm 68:19. Op zich is dat niet zo gek. Zeker als je van jongs af aan de Schriften hebt geleerd. Als je vanaf de zondagsschool psalmen hebt gezongen. Dan schieten die regels soms door je hoofd. Vallen ze op bepaalde momenten in je hart. Raken ze je, zingen ze in je. Dat is het goud van psalmregels.

Vergelijken

Maar hier stuitte ik toch op iets aparts. Want Paulus, die van jongs af de Schriften kende, zingt hier wel erg ‘losjes’. Hij lijkt zijn Psalmverzen niet erg nauwkeurig te hebben geleerd. Kijk maar en vergelijk:

Efeze 4:8

Toen Hij opvoer in de hoogte, nam Hij de gevangenis gevangen en gaf Hij gaven aan de mensen.
 

Psalm 68:19

U bent opgevaren naar omhoog, U hebt gevangenen weggevoerd, U hebt gaven genomen onder de mensen

Geven of nemen

Als je goed kijkt lijken het zelfs twee verschillende zaken. Toen de Heere Jezus opvoer naar de hemel, heeft de Heere toen gaven in ontvangst ‘genomen’ (Psalm 68) of heeft Hij gaven ‘gegeven’ (Efeze 4)?

Dit soort ‘fouten’ komen we vaker tegen in de Bijbel. En dat verwart soms. De Bijbel is toch het onfeilbare Woord van God?

Hoe te lezen?

Hoe moeten we hier mee omgaan? Drie dingen:

1. De Bijbel is inderdaad het onfeilbare Woord van de volmaakte God. Daarin wordt ons de weg ter zaligheid gewezen! Ons kennen daarentegen is ten dele.

2. We moeten beseffen dat de Bijbel twee grondtalen kent. Het Oude Testament in het Hebreeuws en het Nieuwe Testament in het Grieks. In dit geval: Paulus citeert hier de Septuaginta, de Griekse vertaling van Psalm 69.

3. Beiden zijn waar. De kanttekenaren zeiden bij de vertaling al dat het woord nemen ook geven kan betekenen. De woorden vullen elkaar aan. Daarom heeft de HSV voor de compleetheid enkele woorden toegevoegd: ‘U hebt gaven genomen om uit te delen onder de mensen.’ (Ps. 69:19). Daarin komen beide aspecten terug. God neemt het om te geven!

Tot slot

Ik geef toe, een wat technische meditatie dit keer. Daarom, lees vooral ook de slotregels. Zing die woorden je hart in. Waarom deed de Christus dit alles?

Opdat zelfs 't wederhorig kroost

Altijd bij U zou wonen.

Ds. P.D. Teeuw

Beth-El kerk

Identiteit

De Beth-El gemeente Moordrecht is een Gereformeerde Bondsgemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland en heeft zo een eigen plaats in Moordrecht, naast de andere PKN-gemeente.

Lees meer...

Agenda Kerkdiensten

Kerken in Moordrecht

Copyright © 2012. Powered by emjee ICT diensten.