Kerken in Moordrecht

want Hij gelooft in jou!

Meditatie

Beste gemeente van Beth-El,
‘Deze dingen schrijf ik u…’ (1 Tim. 3:14)
Of zoals Paulus waarschijnlijk zou zeggen: ‘Aan de heiligen en gelovigen in Christus Jezus die in BethEl zijn: genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heere Jezus Christus’ (zie Efeze 1:1-2).

Aan het begin van een nieuw winterseizoen deze keer een meditatie in de vorm van een brief. Want er is in de gemeente veel om met elkaar te delen.

Deel met elkaar

Dan denk ik allereerst aan allerlei persoonlijke dingen. Mooie momenten vol van dankbaarheid. De geboorte van een kind, een nieuwe baan, de uitdaging van een nieuwe opleiding, gezondheid die terugkwam, een huwelijk… In de gemeente leven we met elkaar mee en brengen we onze dank bij de Heere. Ook de zorgen en narigheid delen we: ziekten, rouw, eenzaamheid, teleurstelling, mislukkingen, zonden… We brengen het op zondag en doordeweek bij de Heere.

Deel het Woord

Maar eigenlijk denk ik aan iets groters. Het meest bijzondere dat we delen is de Bijbel. Het kostbare Woord van de levende God. Vol van genade en waarheid. Vol van recht en genade. Vol van licht in het donker. Vol van Christus voor een mensenkind. En de sacramenten. Doop en Avondmaal, waarin op Gods initiatief de diepte van de verzoening zichtbaar wordt.

Neem deel

Over Paulus staat ergens: ‘Hij spoorde hen aan om bij de genade van God te blijven’ (Hand. 13:43). Daarom wil ik aan het begin van dit nieuwe winterseizoen u en jou ook aansporen.
Heel simpel: Om mee te doen.
Er wordt dit seizoen heel veel moois aangeboden. En ja, met stip op één staan de zondagse erediensten. De bediening der verzoening. Dankbaar ben ik als die trouw bezocht worden.
Daar je plaats leeglaten – is mijn vrees – brengt schade aan je ziel.

Maar ik wil je daarnaast aansporen om in het winterseizoen 2019-2020 in ieder geval één ander ding in de gemeente bij te wonen. Het maakt niet uit wat. Mannen- of vrouwenvereniging, een Bijbel- of gebedskring, iets met je handen, de cursus ‘Oude Testament’, leiding geven bij een club, er is genoeg te kiezen.

In het bijzonder geldt deze oproep voor nieuwe leden, zo groei je op een mooie manier in de gemeente. Weet je welkom!

Tot slot

Een brief dit keer. Met een wat activistische toon. Maar niet om je nog meer avonden werk te
bezorgen. Juist niet. Ik droom van een winterseizoen waarin we rust vinden. Rust voor onze ziel. Rustig bijeen in grazige weiden. Aan stille beekjes vol levend water. Rustend aan de voet van
het kruis.

‘Hier wordt de rust geschonken!’

Een eigenhandige groet van mij,
Ds. P.D. Teeuw

Beth-El kerk

Identiteit

De Beth-El gemeente Moordrecht is een Gereformeerde Bondsgemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland en heeft zo een eigen plaats in Moordrecht, naast de andere PKN-gemeente.

Lees meer...

Agenda Kerkdiensten

Kerken in Moordrecht

Copyright © 2012. Powered by emjee ICT diensten.