Kerken in Moordrecht

want Hij gelooft in jou!

Zondagsschool

Zondagsschool “Spreuken 1:7a”

 

‘Ga jij op zondag naar school?’ Die vraag zou je zomaar kunnen krijgen, als je tegen een jongen of meisje bij jou uit de buurt vertelt dat je naar de zondagsschool gaat. Wat vertel je dan over de zondagsschool? Je zou iets kunnen zeggen over de naam van de zondagsschool. In Spreuken 1 vers 7 staat: ‘De vreze des HEEREN is het beginsel van de kennis.’ Je zou met andere woorden kunnen zeggen: je kunt alleen écht wijs en gelukkig worden als je de Heere liefhebt en naar Hem luistert!

 

Hoe doe je dat, naar Hem luisteren? Door te luisteren naar de Bijbel, want dat zijn de woorden van de Heere zelf. Daarom krijg je op de zondagsschool bijna elke keer een verhaal uit de Bijbel horen. Ook leren de kinderen een stukje uit de Bijbel en zingen we psalmen. Soms is er nog wat tijd over voor een verwerking, bijvoorbeeld een kleurplaat (jongste groep) of aantal quizvragen (oudste groep).

 

De zondagsschool is bedoeld voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. Alle kinderen in die leeftijd zijn van harte welkom. Dit geldt niet alleen voor kinderen uit onze gemeente, ook andere kinderen zijn van harte welkom. Neem gerust een vriendje of vriendinnetje mee! We houden zondagsschool van 14.15 uur tot 15.00 uur. De kinderen worden verdeeld in drie groepen, waarbij we gebruik maken van de groepsindeling op de basisscholen:

  • De jongste groep   groep 1-2
  • De midden groep   groep 3-5
  • De oudste groep    groep 6-8

Van deze groepsindeling kan afgeweken worden als dat met de aantallen per groep beter uitkomt.

 

 

De bond van Hervormde Zondagsscholen geeft jaarlijks roosterboekjes uit. Deze roosterboekjes zijn verkrijgbaar voor de verschillende leeftijdsgroepen. Ieder kind krijgt een boekje, waaruit de tekst uit de Bijbel en de psalm geleerd kunnen worden. We stimuleren de kinderen om naar de zondagsschool te komen en hun tekst en psalm te leren, door ze per keer een cijfer te geven. Als je er bent en goed hebt geleerd, krijg je een 10. Zo kan er gespaard worden voor een Bijbels boekje (jongste groep), een Bijbelse bouwplaat (middengroep) of kerkgeschiedenisboek (oudste groep).

 

Ieder jaar vieren we op tweede kerstdag het kerstfeest met de kinderen van de zondagsschool. Ook met Pasen of Pinksteren wordt er een viering gehouden. De kinderen zingen dan de ingestudeerde liederen en zeggen Bijbelteksten of gedichten op. Ook wordt er door een juf of meester een verhaal verteld. 

 

Voor vragen en/of opmerkingen kun je terecht bij Jeanine Evengroen, tel: 06-21990400

Kerken in Moordrecht

Copyright © 2012. Powered by emjee ICT diensten.