Kerken in Moordrecht

want Hij gelooft in jou!

Mannenvereniging Tolle Lege

 

De mannenvereniging komt in het winterseizoen eenmaal per maand bijeen in de bovenzaal. Om 19.45 uur is er koffie en er wordt vergaderd van 20.00 tot 22.00 uur.

Doorgaans houdt één van de leden een inleiding. Als dat niet het geval is, bespreken we de Bijbelstudie uit de Hervormde Vaan (het maandblad van de Landelijke Bond van Mannenverenigingen).
We onderzoeken Gods Woord. Er wordt uitgebreid gediscussieerd over wat daarmee samengaat en ons bezig houdt.

We kijken altijd uit naar nieuwe leden. Kom(t) U/jij ook?
Welkom in ieder geval.

Voor verdere inlichtingen kunt u contact opnemen met dhr. J. Slingerland, tel nr. 0182-372649

Kerken in Moordrecht

Copyright © 2012. Powered by emjee ICT diensten.