Kerken in Moordrecht

want Hij gelooft in jou!

Activiteiten

   
 

Meditatie

 

 

MEDITATIE (december 2017)

Van oud naar nieuw

‘Zing voor de HEERE een nieuw lied’ (Ps. 96:1)

 

Zing voor de HEERE een nieuw lied in plaats van het oude lied. Het gaat om een nieuw verbond, want eerst was er een oud verbond. Om een nieuwe mens zodat de oude mens kan worden afgelegd. Paulus schrijft: ‘U moet de oude mens en zijn levenswandel afleggen. En u moet de nieuwe mens aantrekken, die naar Gods wil geschapen is in waarachtige rechtvaardigheid en heiligheid’. Daarom zingt de psalmist: ‘Zing voor de HEERE een nieuw lied, zing voor de HEERE, heel de aarde’.

 

Zing en bouw, zing en zing goed: ‘Verkondig van dag tot dag Zijn heil’. Verkondig van dag tot dag Zijn Christus. Want wat kan Zijn heil anders betekenen dan Zijn Christus? Voor dat heil hebben we gebeden in de psalm: ‘Toon ons uw goedertierenheid, HEERE, geef ons Uw heil’. Naar dit heil verlangden de rechtvaardigen uit vroeger tijden. Over hen zei de Heere Jezus tot Zijn leerlingen: ‘Velen hebben willen zien wat jullie zien, maar ze kregen het niet te zien’.

 

En schenk ons, Heere, Uw heil: dat zeiden de rechtvaardigen uit vroeger tijden. 

Schenk ons, Heere, Uw heil: Laat ons, zittend in een lichaam, zien Wie ons bevrijdt van het lichaam. Laat het Lichaam komen dat ons lichaam reinigt. Laat dat Lichaam lijden, en ziel en lichaam vrijkopen. 

Schenk ons, Heere, Uw heil. 

 

Aurelius Augustinus (354-430) 

(overgenomen uit: Geloof is het begin, pag. 53-54)

Beth-El kerk

Identiteit

De Beth-El gemeente Moordrecht is een Gereformeerde Bondsgemeente binnen de Protestantse Kerk in Nederland en heeft zo een eigen plaats in Moordrecht, naast de andere PKN-gemeente.

Lees meer...

Kerken in Moordrecht

Copyright © 2012. Powered by emjee ICT diensten.